Emogutt

Jeg er interessert i å fortelle historier og i måter å fortelle de på. Som en ABC-bok som er den enkleste måten for et barn å lære seg alfabetet på, så finnes det større ideer og tanker som kanskje best kan formidles gjennom et kunstverk. Og da gjerne i serier for å konkretisere og lede betrakteren i riktig retning.

Website:
Facebook:
Instagram:https://www.instagram.com/emogutt
Twitter: